5 – vragen over – Politie-inzet – aan Janny Nijsingh, woordvoerder politie Deventer

1
De bekerwedstrijd is voor GA Eagles een sportieve test van je welste. Is ‘Ajax-thuis’ – ’s avonds, doordeweeks én in de halve finale – ook voor de politie (op voetbalgebied) de grootst denkbare krachtproef? ,,Heel veel voetballiefhebbers kijken al maanden uit naar deze wedstrijd.

Voor GA Eagles en de stad Deventer is het fantastisch dat een wedstrijd van dit formaat in de Adelaarshorst wordt gespeeld. Natuurlijk zijn maatregelen nodig om de openbare orde en veiligheid optimaal te kunnen handhaven. We werken al geruime tijd nauw samen met de gemeente en GA Eagles, wat heeft geleid tot een professionele voorbereiding op voorzienbare risico’s.”
2
Herleven met dit topaffiche ook voor de politie oude tijden? Met andere woorden: in hoeverre kan de politie teruggrijpen op draaiboeken uit de eredivisiejaren?

,,Er zijn erg veel ontwikkelingen geweest op het gebied van voetbal en voetbalgerelateerde zaken, zowel op bestuurlijk als organisatorisch en politioneel terrein. Om bij de politie te blijven: we besteden veel meer tijd aan de voorbereiding op wedstrijden en het voorkomen van ongeregeldheden. De kern van ons werk – handhaven van de openbare orde en de veiligheid – is niet veranderd, maar de manier waarop we er uitvoering aan geven wél. Kortweg zie je een verschuiving van reactief naar pro-actief optreden, dat meer gericht is op preventie. Bijvoorbeeld onze voetbalcoördinator is belangrijk bij de voorbereidingen. Hij heeft een heel netwerk om, voor zover mogelijk, te kunnen inschatten wat er leeft in voetbalkringen. Ook bijvoorbeeld contacten met collega-korpsen zijn belangrijk.”
3
Over het aantal agenten dat op de been is wordt niet gecommuniceerd. Maar het is zeker dat bij risicoduels méér agenten dan normaal in de ‘basisopstelling’ van de politie staan. De Mobiele Eenheid is ook nog een troef. Hoe wordt die ME samengesteld?

,,De ME is een taakaccent binnen de politie. Andere taakaccenten zijn verkeer, jeugd, wijkagent, horeca en nog veel meer. Een taakaccent houdt in dat een politieman of -vrouw ervoor kan kiezen om zich naast het reguliere werk in de noodhulp beschikbaar te stellen voor de ME. Ieder korps moet minimaal één peloton ME kunnen formeren. In IJsselland hebben we circa 55 mensen voor ME-taken. Ze komen uit alle gebiedsgebonden teams in de politieregio IJsselland en werken in vaste formaties. Dat is ook de kracht van deze groep: de mensen kennen elkaar en zijn goed op elkaar ingespeeld.”

4
Wanneer wordt de Mobiele Eenheid eigenlijk ingezet?
,,Alleen bij grote verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Soms wordt de ME ingezet als er veel mensen nodig zijn voor een opdracht, zoals een zoekactie. In de politieregio IJsselland blijft het aantal optredens beperkt. Indien nodig kan ook assistentie worden verleend aan andere korpsen.”
5
Bij de politie zitten vast voetballiefhebbers. Krijgen zij op zo’n avond iets mee van wat er op het veld gebeurt (hattrick van Suarez of toch de winnende goal van Post…)?

,,Aangezien de club zelf voor een belangrijk deel de openbare orde handhaaft ín het stadion, is er bijna geen politie bij de wedstrijd aanwezig. Buiten zijn we ‘gewoon’ met ons werk bezig. Na de dienst kunnen we hopelijk thuis genieten van een samenvatting op tv.(bron www.destentor.nl)”

Shopping Cart